Projekt

 

PROJEKT

 

Avdelningens främsta uppgift är att uppfylla beställarens förväntan på projektet så att det flyter på

så smidigt som möjligt och till en fördelaktig kostnad.

 

Ibland är det nödvändigt med mer eller mindre omfattande projektering och planering innan projektet

drar igång. Själva eller tillsammans med våra samarbetspartner projekterar vi därför allt från

byggnadskonstruktionen, med tillhörande beräkningar, till energibehov och flödesberäkningar i

vatten- och avloppsinstallationer.

 

Vår projektavdelning har stor erfarenhet av att delta i och leda projekt från en till tiotals miljoner,

med BTA på upp till 5 000 m² eller mer.

 

Vår huvudkompetens finns inom områdena:

 

Projekteringsledning

Budgetering och kalkylering, från plan till genomförande

CAD

Projektledning (genomförande)

Inköp

Byggjuridik; AB, ABT, ABK etc.

 

I vissa fall är vår projektavdelnings engagemang i ett projekt avgörande för vårt totala deltagande.

Andra gånger är det beställaren eller byggherren som önskar engagera oss i olika konstellationer.

Det är alltid ert behov som står i fokus när vi tar oss en uppgift!

 

 

 

 

 

 

 

E-Service AB | Värmdövägen 742 | 132 35 Saltsjö-boo | 08-564 85 113 | info@e-service.se | Org.nr: 556780-9834