Policy

 

POLICY

 

Generell policy

 

Vi är ett företag som berikas av personal med stor erfarenhet av arbeten i miljöer som ställer stora krav på kunnande och respekt för

både människor och miljön. Därför är det en lika självklar som naturlig del av vårt arbeta att utveckla den andan och ständigt sträva

efter att fördjupa vår kunskap och efterlevnad inom kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöområdet.

 

Som ett företag inom byggbranschen är vi ofta en del av en större organisation. Vi har därför valt att lägga vår fokus på att kunna anpassa oss efter

beställarens eller brukarens krav på kunnande och efterlevnad.

 

Nyanställd personal ska genomgå en introduktionsutbildning som syftar till att överföra denna kunskap så väl som erfarenheter specifika för verksamheten. Nyutbildad personal skall under en period arbeta tillsammans med mer erfaren personal för att främja erfarenhetsutbytet ytterligare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Service AB | Värmdövägen 742 | 132 35 Saltsjö-boo | 08-564 85 113 | info@e-service.se | Org.nr: 556780-9834